Personvern

Vi er rigget for å ivareta deg og dine kunders interesser

Den nye personopplysningsloven og GDPR påvirker nesten alle virksomheter. Harmoniseringen er gunstig for internasjonalt samarbeid og handel men tilnærmingen til regelverket er gjerne fragmentert og spredt over flere avdelinger og leverandører.

Ofte opplever man et ensidig fokus på personvern som et IT-anliggende, mens den helhetlige gjennomgangen som kreves ofte er en tapt mulighet til forbedring og for å avdekke skjult risiko.

Septer bistår virksomheter i privat og offentlig sektor med etterlevelse og følger aktivt opp våre kunder når forskrifter, rettsavgjørelser og praksis utfyller de nye reglene. Vi skaper sammenheng mellom interne strukturer, prosesser, IT, leverandører og partnere. 

Vi kan hjelpe deg

Vi tilbyr personvernombud

Les mer